Politika ochrany osobných údajov GDPR

Layer_84

Plne rešpektujeme právo na súkromie a ochranu osobných údajov návštevníkov našich webových stránok.

Tento dokument stanovuje pravidlá na zhromažďovanie a nakladanie s informáciami získanými počas poskytovania služieb.

  1. Nespájame štatistické údaje s databázami obsahujúcimi osobné údaje.
  2. Aby sme lepšie prispôsobili obsah a štruktúru webu, používame, rovnako ako mnoho iných, mechanizmus cookies. Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie, sú napríklad adresa IP, ktorá sa používa na pripojenie počítača k internetu, prehliadači a systémovým dátam, ktoré používate. Tieto informácie sú ukladané s rovnakými bezpečnostnými štandardmi ako osobné údaje. S prístupom na internet môžete používať weby, ktoré vám umožní zakázať cookies. Takto získané informácie budú použité spôsobom, ktorý neporušuje právo na súkromie.
  3. Osobné údaje poskytnuté užívateľmi prostredníctvom elektronických formulárov webovej stránky (vrátane poštových adries, telefónnych čísel a e-mailových adries) zhromažďujeme a používame výhradne za účelom:
    1. zodpovedať položené otázky,
    2. príprava obchodné ponuky súvisiace s prevádzkou našej firmy.
  4. Propagačné kampane vykonávané prostredníctvom tohto webu, vyhlasované súťaže sa zasielajú iba registrovaným užívateľom, ktorí sa dobrovoľne dohodli na prijímanie informácií od našej spoločnosti.
PL| EN| RU| UK| DE| UA| LT| EE| LV| NL| BY| KZ| CZ| SK| HU| IT| UZ